På tide å bytte bil

Tilbakelevering av din leasingbil

Din nøkkel til mobilitet

Fleetweb

Til våre biladministrasjonskunder tilbyr vi en kundeportal hvor du får oversikt og kontroll på bilparken din.

Leasingbilen skal leveres tilbake til forhandler

Den forhandleren du hentet bilen hos, er den som skal ha bilen tilbake. Hva skal du være oppmerksom på:

Utstyr og tilbehør

Kjørelengde

Inspeksjon

Utstyr
Bilen skal leveres tilbake med det utstyret den ble levert med. Det dreier seg ekspemelvis om antall nøkler, vinter-/sommerdekk, skiboks mm., og er spesifisert nærmere i din leiekontrakt.

Kjørelengde
Ved inngåelse av en leasingavtale setter kjørelengden for perioden du skal ha bilen. Tenk igjennom kjøremønstered ditt før du avtaler denne. Kjøres bilen lenger en avtalt medfører dette kostnader per kilometer over avtalt kjørelengde.

Inspeksjon
Enhver bil påføres småskader og slitasjeskader ved normal bruk. Ved unormal brukksslitasje faktueres leietaker kostnaden for dette. Før tilbakelevering foretas det en takts på bilen, hvor du gis mulighet til å reparere skadene før tilbekeleveringen, f.eks. ved benyttelse av Smart repair.

Tilbakelevering av leasingbil

Har du behandlet bilen din normalt i Privatleasing- /Leasingperioden, og fulgt serviceprogrammet til bilen, vil ikke eventuelle kostnader ved tilbakelevering av bilen være store, eller kanskje ikke tilstedeværende i det hele tatt. Da belastes du ikke for noen ekstra kostnader ved tilbakelevering av bilen.

Er det derimot fremkommet kostnader som defineres som unormal slitasje, faktureres du som Privatleasing-/Leasingkunde dette beløpet som en sluttfaktura. Skulle du være uenig med de vurderinger gjort av din bilforhandler anbefaler vi at en nøytral tredjepart/takstmann vurderer saken. Takst etter fremstilling for nøytral tredjepart gjøres gjeldende.

Før takstmann kan gjøre sin vurdering må du komme til enighet med din bilforhandler om hvilke forhold som ønskes vurdert. Kostnader knyttet til fremstilling for takstmann faktureres leietaker.

Hva defineres så som unormal slitasje?
Norsk bilbransje har satt en standard for hva som regnes som normal og unormal slitasje på en bil. Med unormal slitasje menes slitasje ut over det som kan forventes på en bil med en gitt alder og kjørelengde. Våre takstmenn gjøre sin vurdering av bilen etter bransjenormen utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund, FINFO og Forbrukerrådet, som er en veiledning for hva som defineres som normal og unormal slitasje.

Tips for å gjøre tilbakeleveringen enkel

Ta vare på bilen din underveis

Husk vask, stell og service, da bevarer du bilen din lenger.

Reparer skader når de oppstår

Ikke vent med å reparerer skader til tilbakelevering, da kan små skader fort bli store.

Hent din nye bil

Begynn å tenke på ny bil i god tid før leasingavtalen løper ut. Det kan være leveringstid på den modellen du ønsker deg.  

Min bilfinans

Logg inn på vår kundeportal om du er privat- eller næringskunde, for å se detaljer og utføre endringer på din finansieringsavtale.

Fleetweb

Dette er kundeportalen vår  om du er biladministrasjonskunde.

Kontakt forhandler

Vurderer du å ta ut ny bil, vil du prøvekjøre eller få hjelp til å velge rett modell? Våre forhandlere hjelper deg gjerne.