Kjenn din kunde

Hvorfor spør vi deg om informasjon

Kjenn din kunde

I likhet med alle andre finansinstitusjoner er vi pålagt å ha kunnskap om hvem som er våre kunder, vi snakker da om "kjenn din kunde-prinsippet", eller KYC (Know your customer). Dette skal sikre at vi har god kunnskap om deg som kunde, og hvordan du har tenkt å bruke våre finansieringsprodukter. Derfor er vi nødt til å innhente informasjon fra deg som sier noe om hvem du er og hvor midlene dine kommer fra. Formålet med innhentingen er å sikre at du ikke utsettes for økonomisk kriminalitet og for å forhindre hvitvasking.

Har du mottatt SMS fra oss?

Vi sender ut SMS til våre kunder hvor vi ber om at du oppdaterer informasjonen vi har om deg. Dette gjør du enkelt ved å logge inn på vår kundeportal: MIn Bilfinans. Klikk på knappen under for å komme til portalen.

Økonomisk kriminalitet

Det overordnede målet i arbeidet med økonomisk kriminalitet er å redusere økonomisk tap for samfunnet, kundene og Volkswagen Møller Bilfinans. Med økonomisk kriminalitet menes blant annet hvitvasking, terrorfinansiering, korrupsjon og brudd på internasjonale sanksjoner. Dette er et alvorlig samfunnsproblem og en trussel mot velferdssamfunnet, samtidig som det undergraver et sunt og bærekraftig næringsliv. Hos oss er arbeidet med å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet høyt prioritert. Dette, for at vi skal opprettholde tilliten til våre produkter og tjenester.

 

Hva spør vi om?

Vi spør blant annet om:

  • Formålet med finansieringen og midlenes opprinnelse
  • Opplysninger om din økonomiske situasjon
  • Statsborgerskap og tilknytning til andre land
  • Om du er politisk eksponert person (PEP)

Du kan bli bedt om dokumentere dine svar.

Hva bruker vi opplysningene til?

Vi bruker opplysningene vi får inn til å sikre at vi har korrekt og oppdatert informasjon om deg. Dette er nødvendig for å etterleve kravene i hvitvaskings-regelverket, samt at det vil kunne bidra til å motvirke økonomisk kriminalitet. Dine svar er et viktig bidrag i dette arbeidet. Informasjonen vil alltid bli behandlet konfidensielt.

Hva skjer hvis du ikke svarer på spørsmål?

Velger du å ikke svare kan vi ikke behandle din søknad om finansiering.

Er du allerede kunde av oss, kan manglende svar føre til at vi må avslutte ditt kundeforhold hos oss. Dette fordi vi da ikke har tilstrekkelig kunde-kjennskap om deg og din bruk av våre produkter.

Min bilfinans

Logg inn på vår kundeportal, for å se detaljer og utføre endringer på din finansieringsavtale.

Kontakt forhandler

Vurderer du å ta ut en ny bil,  ønsker du å prøvekjøre eller få hjelp til å velge rett modell. Våre forhandlere hjelper deg med alt du lurer på.