Uforsikret leasingbil

Har du byttet forsikringsselskap?

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap

 Vi har mottatt melding fra Statens vegvesen om at ansvarsforsikringen på din leasingbil har opphørt.  Og vi har ikke mottatt melding om at du har tegnet ny forsikring.

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap

Hvis dette skyldes at du nylig har byttet forsikringsselskap, betyr det at ditt nye selskap ikke har varslet Statens vegvesen om at de har forsikret bilen.

Det kan også være at du ikke har gitt beskjed til forsikringsselskapet om at du kjører en leasingbil, slik at du ikke er eier av bilen. Hvis så er tilfelle, må du gi beskjed om at Volkswagen Møller Bilfinans AS (992873183) er juridisk eier av bilen.

Hvis du hverken har byttet selskap, har feil eier registrert på bilen eller sagt opp ansvarsforsikringen i nåværende selskap må du kontakte dem og be dem sjekke hvorfor forsikringen din er opphørt.

Dette må ordnes innen to dager fra brevets dato, for å unngå eventuelt gebyr og avskilting.

 

Trafikkforsikringsavgift og motorvognforsikring

Fra januar 2018 ble årsavgiften erstattet med trafikkforsikringsavgift. Dersom du kjører rundt i et kjøretøy som er uforsikret vil det påløpe et gebyr på kr 150,- fra Trafikkforsikringsforeningen for hver eneste dag bilen er uforsikret. Det er vi, som eier av bilen, som mottar fakturaen. Denne viderefakturerer vi, samt at vi legger på et administrasjonsgebyr.

Har du spørsmål rundt dette kan du kontakte vår kundeservice på tlf. 24 03 33 01.

Bruksforbud og avskilting - informasjon fra Statens vegvesen

Du har mottatt brev fra Statens vegvesen med melding om at ansvarsforsikringen din har opphørt. Vi har ikke mottatt melding om at du har tegnet ny forsikring i et annet forsikringsselskap.

Ulovlig å bruke kjøretøyet
Dette brevet er et vedtak om bruksforbud fordi kjøretøyet ikke har gyldig forsikring. Kjøretøyet ditt kan bli avskiltet av Statens vegvesen, politiet eller tollvesenet ved kontroll.

Den som bruker et kjøretøy uten gyldig forsikring kjører ulovlig på vegen. Hvis det skjer en ulykke, kan den som kjører bli straffet og holdt økonomisk ansvarlig for skader som oppstår.

Hvordan unngå avskilting?
Du må snarest forsikre kjøretøyet ditt, og forsikringsselskapet må sende melding til Statens vegvesen om at forsikringen din er i orden.

Har det skjedd en feil?
Hvis kjøretøyet er forsikret, må du kontrollere at forsikringsselskapet har sendt melding til Statens vegvesen som knytter deg til kjøretøyet.

Har du solgt kjøretøyet, eller skal du ikke bruke det mer?
Hvis du har solgt kjøretøyet, må du så fort som mulig levere salgsmelding til oss. Det er tidligere eier som er ansvarlig for å levere salgsmelding. Hvis du ikke skal bruke kjøretøyet mer, må du levere inn skiltene og vognkortet til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Påskiltingsgebyr etter inndragning av skilt
Hvis du ønsker å påskilte et kjøretøy som har blitt avskiltet på grunn av ulovlig bruk, må du betale et påskiltingsgebyr på 1540 kr.

Har du spørsmål eller vil du klage på vedtaket?
vegvesen.no/kjoretoy finner du mer informasjon om regelverket. Klagefristen er tre uker fra du mottok dette brevet. Klagen rettes til nærmeste trafikkstasjon.

 

 Relevante lover og forskrifter for informasjonen i denne informasjonen:

Vedtak om bruksforbud og inndragning av skilt: Bilansvarsloven § 19, jf. vegtrafikkloven § 36 tredje ledd.
Ulovlig å bruke kjøretøy uten gyldig forsikring: Bilansvarsloven § 20.
Ansvar for å levere salgsmelding: Forskrift om bruk av kjøretøy § 2-27 andre ledd.
Påskiltingsgebyr: Forskrift om bruk av kjøretøy § 2-34.
Klagerett: Forvaltningsloven § 28, jf. § 29

Min bilfinans

Logg inn på vår kundeportal, for å se detaljer og utføre endringer på din finansieringsavtale.

Kontakt forhandler

Vurderer du å ta ut en ny bil,  ønsker du å prøvekjøre eller få hjelp til å velge rett modell. Våre forhandlere hjelper deg med alt du lurer på.