Ny finansavtalelov - hva betyr det for deg

Nøkkelen til mobilitet

Informasjon til våre privatkunder

Kredittvurdering
For å kunne gjøre en vurdering av din låneevne vil vi (Volkswagen Møller Bilfinans) ved søknad om billån gjennomføre en kredittvurdering. Kredittvurderingen vil blant annet gjennomføres med hjelp av databasesøk, og du vil motta et gjenpartsbrev med de opplysninger vi har innhentet om deg. 

Gjennom vår kredittprosess vil det bli etterspurt informasjon om deg og eventuell medlånetaker, om blant annet inntekt – og  gjeldsopplysninger, og husholdningskostnader. For å kunne sende inn søknad om finansiering er disse feltene obligatoriske, sammen med samtykke til at vi kan innhente informasjon fra skatteetaten om deg gjennom samtykkebasert lån (SBL). 

Hvor vi har behov for ekstra dokumentasjon eller opplysninger, for eksempel om leieinntekter, så må dette oversendes til oss innen en uke fra vi har bedt om dette.

Dersom vi ikke ønsker å tilby billån på bakgrunn av databasesøkene alene, vil dette avslaget meddeles deg pr. e-post.

Trafikklys
I henhold til ny finansavtalelov- og tilhørende forskrift som trådte i kraft 1. januar 2023 er vi pliktige til å presentere resultatet av kredittvurderingen vi har gjort av deg som kunde ved innvilgelse av kreditt.

Resultatet skal klassifiseres og presenteres etter en trafikklysmodell med grønn, gul og rød kategori. Hensikten med trafikklyset er kun for å orientere deg som kunde hvor stor økonomisk risiko den bestemte kredittavtalen kan utgjøre.

Kommunikasjonsform
Vi vil kommunisere elektronisk med deg som kunde via e-post, SMS og min bilfinans. Som kunde  har du mulighet til å reservere deg mot dette.

Dersom du ikke ønsker elektronisk kommunikasjon, må dette formidles til oss. Ved en slik reservasjon vil kommunikasjon med vi foregå analogt. De egne reglene som gjelder for elektronisk kommunikasjon vil da ikke gjelde, særlig reglene om når meldinger anses som kommet frem, ref. § 3-2 (2).

 
 

Min bilfinans

Logg inn på vår kundeportal, for å se detaljer og utføre endringer på din finansieringsavtale.

Kontakt forhandler

Vurderer du å ta ut en ny bil, vil du prøvekjøre, eller få hjelp til å velge rett modell? Våre forhandlere hjelper deg gjerne.