Vår e-post tjeneste er for tiden utilgjengelig. Vennligst prøv igjen senere.

Forsikring.jpg

Hva er egentlig

TRAFIKKFORSIKRINGSAVGIFT

Hva er trafikkforsikringsavgift?

Hva er trafikkforsikringsavgift?
Trafikkforsikringsavgift til staten er en ny avgift, som skal erstatte årsavgiften for kjøretøy.   Det er nå forsikrings­selskapene som vil kreve  inn den nye trafikkforsikringsavgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy.

Trafikkforsikringsavgift gjelder alle kjøretøy med tillat totalvekt opptil 7 500 kg som skal ha ansvars­forsikring.

For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift. Denne avgiften skal fortsatt kreves inn av Skatteetaten, og du skal ikke betale trafikkforsikringsavgift for slike kjøretøy.

Hvor mye skal jeg betale i trafikkforsikringsavgift?
Stortinget vil fastsette beløp for trafikkforsikringsavgift hvert år.  Beløpet beregnes ut i fra en døgnsats som ganges med antall døgn kjøretøyet er forsikret. For 2018 er døgnsatsen 7,73 kr frem til 1.3.2018, og 7,85 kr fra og med 1.3.2018 for bensin- og dieselbiler med partikkelfilter. For 2018 skal det ikke betales trafikkforsikringsavgift for el-biler.

Hvordan skal avgiften betales?
Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten sammen med forsikringen. Betaler du forsikringen fordelt på månedlige beløp, skal du
også gjøre dette med trafikkforsikringsavgiften.

Skal jeg betale trafikkforsikringsavgift hvis jeg leaser kjøretøy?
Ja, du har selv tegnet og betalt forsikring for bilen. Da skal du betale trafikkforsikringsavgift sammen med forsikringen på samme måte
som om du hadde eid bilen selv.

Hva skal jeg betale hvis jeg kjøpte et kjøretøy i (for eksempel) august 2017?
Hvis årsavgiften for 2017 allerede er betalt av tidligere eier, skal du betale trafikkforsikringsavgift til staten fra og med 2018,
sammen med din obligatoriske ansvarsforsikring.

Hva skal jeg betale hvis jeg leaset et kjøretøy i (for eksempel) august 2017?
Da ble du belastet for halv årsavgift i 2017, men så gikk du over til å betale trafikkforsikringsavgift til staten fra og med 2018, sammen
med din obligatoriske ansvarsforsikring.

Hva skjer om jeg har solgt et kjøretøy?
Hvis du har solgt et kjøretøy og levert melding om eierskifte til Statens vegvesen, trenger du ikke lenger forsikring. Da skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift til staten. Du bør derfor sjekke at forsikringen din er sagt opp etter den dagen du solgte kjøretøyet.

NB: Ny eier må kjøpe forsikring og betale trafikkforsikringsavgift for kjøretøyet.

På samme måte som i dag, er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskifte til Statens vegvesen. Hvis
salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, eller hvis den ikke blir levert, vil du fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet og alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til deg.

Hva skjer hvis jeg bytter forsikringsselskap?
Trafikkforsikringsavgift til staten vil følge forsikringsforholdet. Bytter du selskap, vil både avgiften og forsikringen stoppe hos det gamle selskapet, og begynne å løpe hos det nye. HUSK Å OPPLYSE TIL FORSIKRINGSSELSKAPET AT DU HAR EN LEASINGBIL, hvis ikke vil det kunne oppstå feil som gjør at du belastes for dagbøter.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler trafikkforsikringsavgiften?
Dersom du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkforsikringsavgift, vil forsikringsselskapet sende purringer, si opp forsikringsforholdet og sende kravet til inkasso. I praksis vil det bety at bilen blir avskiltet i en veikontroll.

Når på året endres avgiftsbeløpet?
Hvis forsikringen har hovedforfall 1. mars eller senere, vil trafikkforsikringsavgiften som du betaler fra denne datoen være med ny sats for
dette året. Hvis forsikringen har hovedforfall før 1. mars, betaler du fjorårets sats.

Jeg har fått feil avgiftsbeløp fordi kjøretøyet mitt er registrert i feil kategori – hva gjør jeg?
Forsikringsselskapene baserer innkrevingen av trafikkforsikringsavgift på opplysninger registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er Statens vegvesen som vedlikeholder disse opplysningene.

Hvis du ikke er enig i hvilken kategori kjøretøyet befinner seg i (for eksempel hvis det ikke er registrert at dieselbilen din har fabrikkmontert partikkelfilter), må du henvende deg til Statens vegvesen.

Kan vi hjelpe deg med noe?
Åpningstid mandag - fredag kl. 08:00 - 16:00 

Lurer du på noe, send en e-post til våre kundekonsulenter, så hjelper vi deg så gjerne. 

Send e-post

Ønsker du å snakke med en kundekonsulent, kan du ringe oss på telefon 24 03 35 00. 

Ring oss

Vurderer du å ta ut en ny bil, vil du prøvekjøre, eller få hjelp til å velge rett modell? Våre forhandlere hjelper deg så gjerne. 

Finn nærmeste forhandler