Hva er egentlig

TRAFIKKFORSIKRINGSAVGIFT

Hva er trafikkforsikringsavgift?

Hva er trafikkforsikringsavgift?
Trafikkforsikringsavgift til staten erstatter årsavgiften for kjøretøy.   Det er nå forsikrings­selskapene som vil kreve  inn den nye trafikkforsikringsavgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy.

Trafikkforsikringsavgift gjelder alle kjøretøy med tillat totalvekt opptil 7 500 kg som skal ha ansvars­forsikring.

For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift. Denne avgiften skal fortsatt kreves inn av Skatteetaten, og du skal ikke betale trafikkforsikringsavgift for slike kjøretøy.

Hvor mye skal jeg betale i trafikkforsikringsavgift?
Stortinget fastsetter beløp for trafikkforsikringsavgift hvert år.  Beløpet  beregnes ut i fra en døgnsats som ganges med antall døgn kjøretøyet er forsikret. For 2023 er døgnsatsen 9,80 kr dieselbil uten partikkelfilter, 8,40 kr for bensin- og dieselbiler med partikkelfilter og 8,85 for el- og hydrogenbiler.

Hvordan skal avgiften betales?
Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten sammen med forsikringen. Betaler du forsikringen fordelt på månedlige beløp, skal du
også gjøre dette med trafikkforsikringsavgiften.

Skal jeg betale trafikkforsikringsavgift hvis jeg leaser kjøretøy?
Ja, enten du har forsikring inkludert i leasingavtalen eller om selv har tegnet og betalt forsikring for bilen, skal du betale trafikkforsikringsavgift på samme måte som om du hadde eid bilen selv.

Hva skjer om jeg har solgt et kjøretøy?
Hvis du har solgt et kjøretøy og levert melding om eierskifte til Statens vegvesen, trenger du ikke lenger forsikring. Da skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift til staten. Du bør derfor sjekke at forsikringen din er sagt opp etter den dagen du solgte kjøretøyet.

NB: Ny eier må kjøpe forsikring og betale trafikkforsikringsavgift for kjøretøyet.

Det er viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskifte til Statens vegvesen. Hvis salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, eller hvis den ikke blir levert, vil du fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet og alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til deg.

Hva skjer hvis jeg bytter forsikringsselskap?
Trafikkforsikringsavgift til staten vil følge forsikringsforholdet. Bytter du selskap, vil både avgiften og forsikringen stoppe hos det gamle selskapet, og begynne å løpe hos det nye. HUSK Å OPPLYSE TIL FORSIKRINGSSELSKAPET AT DU HAR EN LEASINGBIL, hvis ikke vil det kunne oppstå feil som gjør at du belastes for dagbøter.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler trafikkforsikringsavgiften?
Dersom du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkforsikringsavgift, vil forsikringsselskapet sende purringer, si opp forsikringsforholdet og sende kravet til inkasso. I praksis vil det bety at bilen blir avskiltet i en veikontroll.

Jeg har fått feil avgiftsbeløp fordi kjøretøyet mitt er registrert i feil kategori – hva gjør jeg?
Forsikringsselskapene baserer innkrevingen av trafikkforsikringsavgift på opplysninger registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er Statens vegvesen som vedlikeholder disse opplysningene.

Hvis du ikke er enig i hvilken kategori kjøretøyet befinner seg i (for eksempel hvis det ikke er registrert at dieselbilen din har fabrikkmontert partikkelfilter), må du henvende deg til Statens vegvesen.

Min bilfinans


Logg inn på vår kundeportal, for å se detaljer og utføre endringer på din finansieringsavtale.

Kontakt forhandler 

Vurderer du å ta ut en ny bil, vil du prøvekjøre, eller få hjelp til å velge rett modell? Våre forhandlere hjelper deg så gjerne.