Hva er din bilpolicy?

Firmabil eller egen bil

Din nøkkel til mobilitet

Hvordan skal du vite hva som lønner seg for deg og ditt firma?

Det finnes ikke et entydig svar på hva som lønner seg for akkurat deg. Det som spiller inn er hvor mye du kjører i jobb i forhold til privat, og bilpolicyen til selskapet ditt. 

De vanligste alternativene er firmabil, egen bil med kjøregodtgjørelse eller egen bil med billønn og kjøregodtgjørelse. I tillegg kan det være at dere tilbys gunstige billån.

Sjekk derfor med selskapet ditt hva som vil lønne seg for deg.

 

Hva menes med firmabil

Hva menes med kjøregodtgjørelse

Hva menes med billønn

Bilen er eid eller leaset av arbeidsgiver
Bilen er eid eller leaset av deg
Bilen er eid eller leaset av deg
Det gis et beregnet inntektspåslag
Du får en gitt sats per kjørte kilometer Du mottar en gitt sum i måneden fra arbeidsgiver, som skal brukes til å dekke bilkostnadene
Du får en månedlig skattebelastning    

Hva koster en firmabil

Kjører du en firmabil gjøres det et påslag på din inntekt med utgangspunkt i bilens listepris. En bil med listepris opptil 351 700 kroner gis et påslag på 30 prosent. Er listeprisen høyere gis den overskytende listeprisen et påslag på 20 prosent.

La oss ta et eksempel. Du kjøper en bil til 600 000 kroner, og du har en bruttoinntekt på 700 000 kroner. Det gir følgende beregning:

Bilpris: 0 - 351 700 * 30%      = 105 510 kr
 351 700 - 600 000 * 20%      =   49 660 kr
Sum inntektspåslag               = 155 170 kr  

Per måned vil man da få et påslag på  inntekten på kr 14 778,- (fordelt på 10,5 mnd) og med en marginalskatt på 43,40 prosent gir det en skattebelastning på kr 6 414,- per måned.

Beregning/utregning av firmabilbeskatning

Firmabilkalkulator

Fordelsbeskatning - andre betingelser

Satser gjeldende for inntektsåret 2023.

Elektriske biler

For el-biler blir det ved utregning tatt utgangspunkt i 100 prosent av bilens listepris som ny.

 

Eldre biler

For biler som er eldre enn tre år pr. 1. januar i inntektsåret blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 75 prosent av bilens listepris som ny.

Yrkeskjøring over 40 000 km

Dersom yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt 75 prosent av bilens listepris som ny.

Min bilfinans

Logg inn på vår kundeportal om du er privat- eller næringskunde, for å se detaljer og utføre endringer på din finansieringsavtale.

Fleetweb

Dette er kundeportalen vår  om du er biladministrasjonskunde.

Kontakt forhandler

Vurderer du å ta ut en ny bil, vil du prøvekjøre, eller få hjelp til å velge rett modell? Våre forhandlere hjelper deg gjerne.