Volkswagen Møller Bilfinans AS

Finansiell informasjon

Nøkkelen til mobilitet

Volkswagen Møller Bilfinans AS eies 51 prosent av Volkswagen Financial Services AG, Braunschweig, og 49 prosent av Møller Mobility Group AS, Oslo. Volkswagen Møller Bilfinans har sitt hovedkontor i Oslo.

Vi har som formål å understøtte salget av alle Volkswagengruppens merker i markedet, og øke kundelojaliteten på en bærekraftig måte i hele verdikjeden.  

Min bilfinans

Logg inn på vår kundeportal om du er privat- eller næringskunde, for å se detaljer og utføre endringer på din finansieringsavtale.

Kontakt oss

Har du spørsmål til rapportene kan du kontakte vår økonomiavdeling på e-post: regnskap@vwfs.no.