Familie på biltur

Betalingsforsikring

En ekstra trygghet for deg og din familie

Din nøkkel til mobilitet

Meld skade elektronisk

Har du blitt arbeidsledig/permittert eller syk kan du benytte deg av Cardifs digitale skadeportal.

Når noe uforutsett inntreffer.

I samarbeid med BNP Paribas Cardif kan vi tilby betalingsforsikring til alle våre kunder.  Dette gir økt trygghet for deg og din familie dersom du skulle bli arbeidsufør, arbeidsledig, få et lengre sykehusopphold eller falle fra.

Hvem kan tegne betalingsforsikring

Betalingsforsikring er for deg med lån eller leasing og som er:

  • Mellom 18 og 63 år
  • Fast ansatt, selvstendig næringsdrivende eller lærling med minimum 16 arbeidstimer per uke.

Se utfyllende informasjon i skjemaene forkjøpsinformasjon og vilkår.

Meld din skade elektronisk - søk om erstatning i skadeportalen

Ta meg til skadeportalen
Blue piggy bank

Allerede meldt skade: Send inn ytterligere dokumentasjon

Neste

Forkjøpsinformasjon

Last ned

Produktinformasjon (IPID)

Last ned

Vilkår

Last ned

Forsikringen dekker månedlige renter og avdrag på ditt lån hos oss. Ved leasing dekkes månedlig leasingkostnad inklusive renter med fradrag for eventuelle misligholdte renter og avdrag.

Dekningsomfanget avhenger av om du er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende.

Betalingsforsikring koster kun 7,5 % av ditt terminbeløp per måned.

Hvordan tegne betalingsforsikring

Når du velger finansiering hos oss får du tilsendt e-signering av avtaledokumentene. Som ett av stegene i denne prosessen kan du velge å søke om betalingsforsikring.

Min bilfinans

Logg inn på vår kundeportal, for å se detaljer og utføre endringer på din finansieringsavtale.

Kontakt oss

Lurer du på noe, send en e-post til våre kundekonsulenter, så hjelper vi deg så gjerne.