Spørsmål og svar

Om trafikkforsikringsavgift

Hva er trafikkforsikringsavgift?
Trafikkforsikringsavgift til staten erstatter årsavgiften for  kjøretøy. Det er nå forsikrings­selskapene som krever  inn trafikkforsikringsavgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy. Trafikkforsikringsavgift gjelder alle kjøretøy med tillat totalvekt opptil 7 500 kg som skal ha ansvars­forsikring. For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mer, må du betale
vektårsavgift. Denne avgiften skal fortsatt kreves inn av Skatteetaten, og du skal ikke betale trafikkforsikringsavgift for slike kjøretøy.

Hvor mye skal jeg betale i trafikkforsikringsavgift?
Stortinget vil fastsette beløp for trafikkforsikringsavgift hvert år.  Beløpet  beregnes ut i fra en døgnsats som ganges med antall døgn kjøretøyet er forsikret. For 2019 er døgnsatsen 9,29 kr dieselbil uten partikkelfilter, og 7,97 kr for bensin- og dieselbiler med  partikkelfilter. For 2019 betales ikke trafikkforsikringsavgift for el-biler.

Hvordan skal avgiften betales?
Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten sammen med forsikringen. Betaler du forsikringen fordelt på månedlige beløp, skal
du også gjøre dette med trafikkforsikringsavgiften.

Skal jeg betale trafikkforsikringsavgift hvis jeg leaser kjøretøy?
Ja, du har selv tegnet og betalt forsikring for bilen. Da skal du betale trafikkforsikringsavgift sammen med forsikringen på samme måte
som om du hadde eid bilen selv.

Hva skjer om jeg har solgt et kjøretøy?
Hvis du har solgt et kjøretøy og levert melding om eierskifte til Statens vegvesen, trenger du ikke lenger forsikring. Da skal du heller ikke
betale trafikkforsikringsavgift til staten. Du bør derfor sjekke at forsikringen din er sagt opp etter den dagen du solgte kjøretøyet.

NB: Ny eier må kjøpe forsikring og betale trafikkforsikringsavgift for kjøretøyet.

På samme måte som i dag, er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskifte til Statens vegvesen. Hvis salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, eller hvis den ikke blir levert, vil du fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet og alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til deg.

Hva skjer hvis jeg bytter forsikringsselskap?
Trafikkforsikringsavgift til staten vil følge forsikringsforholdet. Bytter du selskap, vil både avgiften og forsikringen stoppe hos det gamle selskapet, og begynne å løpe hos det nye. HUSK Å OPPLYSE TIL FORSIKRINGSSELSKAPET AT DU HAR EN LEASINGBIL, hvis ikke vil det kunne oppstå feil som gjør at du belastes  for dagbøter.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler trafikkforsikringsavgiften?
Dersom du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkforsikringsavgift, vil forsikringsselskapet sende purringer, si opp forsikringsforholdet og sende kravet til inkasso. I praksis vil det bety at bilen blir avskiltet i en veikontroll.

Jeg har fått feil avgiftsbeløp fordi kjøretøyet mitt er registrert i feil kategori – hva gjør jeg?
Forsikringsselskapene baserer innkrevingen av trafikkforsikringsavgift på opplysninger registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er Statens vegvesen som vedlikeholder disse opplysningene.

Min bilfinans

Logg inn på vår kundeportal, for å se detaljer og utføre endringer på din finansieringsavtale.

Kontakt oss

Lurer du på noe, send en e-post til våre kundekonsulenter, så hjelper vi deg så gjerne.