Bilfinans Forsikring - ditt naturlige valg ved forsikring av bil

Alle leasingfinansierte biler må ha full kasko ettersom finansieringsselskapet per definisjon eier bilen.

Kasko er en bilforsikring som dekker skade på eget kjøretøy som følge av brann, innbrudd/tyveri, kollisjon, påkjørsel av dyr, sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller andre plutselige, tilfeldige og ytre påvirkning (ansvar + delkasko + kasko). Ansvarsforsikringen er lovpålagt. Selskapene opererer ofte med utvidete kaskovarianter (super, ekstra, pluss og lignende). 

Merkeforsikringsproduktene har utvidete dekninger som nybilgaranti, utvidet leiebil, redusert egenandel glass, nøkkelforsikring, feiltanking med mer – avhengig av hvilken leverandør du velger. Husk å meddele dine preferanser til selger slik at du får kaskoproduktet du ønsker. 

I hovedsak avgjør følgende parametere forsikringspremien; bonus, alder, kjørelengde, biltype og bosted. Våre matriser er svært oversiktlige og du vil raskt få opplyst bilens premie hos selger. 

Betalingsforsikring. Vi har inngått samarbeid med forsikringsselskapet BNP Paribas Cardif om å tilby våre kunder betalingsforsikring. Velger du finansiering fra oss vil du få tilbud om en betalingsforsikring som gir økt trygghet for deg og din familie dersom du skulle bli arbeidsufør, arbeidsledig, få et lengre sykehusopphold eller falle fra. 

Vi kan ikke tilby forsikring på biler du allererede eier eller leaser. For tilbud på forsikring på disse må du kontakte forsikringsselskapene direkte.