Vår e-post tjeneste er for tiden utilgjengelig. Vennligst prøv igjen senere.

Er du en politisk eksponert person?

Hvorfor spør vi om du er en politisk eksponert person?

For å overholde lovkrav iht. Hvitvaskingsloven må vi avklare hvorvidt du som kunde er en politisk eksponert person (PEP), eller om du er nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en PEP. Vi trenger derfor din bekreftelse på om du er en PEP eller relatert til en PEP.

Hva menes med PEP, når er jeg det?

Med PEP menes en fysisk person som er innehaver av, eller i løpet av det siste året har vært innehaver av, høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller i en annen stat. Slike høytstående offentlige verv eller stillinger er definert å være:

 1. Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 2. Medlem av nasjonalforsamling
 3. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes
 4. Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
 5. Ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
 6. Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak
 7. Innehaver av tilsvarende verv eller stilling som nevnt i punkt 1 til 5 i en internasjonal organisasjon.

Nære familiemedlemmer til PEP

Dersom du er nært familiemedlem til en PEP, som definert under, vil du regnes som en PEP:

 1. Ektefelle eller partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle
 2. Barn
 3. Ektefelle eller partner til barn
 4. Forelder

Kjent medarbeider til en PEP

Dersom du er kjent medarbeider til en PEP, som definert under, vil du regnes som PEP dersom du er kjent for å:

 1. Være reell rettighetshaver* i juridisk person eller formuesmasse i felleskap med en person som nevnt i A eller B
 2. Ha nær forretningsforbindelse til en person som nevnt i A eller B eller
 3. Være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse som i realiteten er etablert for å begunstige en person som nevnt i A eller B.

 

* Reell rettighetshaver er fysisk person(er) som eier eller kontrollerer 25 prosent eller mer av et selskap. I denne sammenheng, hvis du er næringskunde: eier eller kontrollerer 25 prosent eller mer av selskapet som er kunde hos oss.

Kan vi hjelpe deg med noe?
Våre åpningstider er mandag - onsdag kl. 08:00 - 17:00,
torsdag kl. 08:00 - 19:00 og fredag kl. 08:00 - 16:00

Lurer du på noe, send en e-post til våre kundekonsulenter, så hjelper vi deg så gjerne.

Send e-post

Ønsker du å snakke med en kundekonsulent, kan du ringe oss på telefon 24 03 33 01.

Ring oss

Vurderer du å ta ut en ny bil,  ønsker du å prøvekjøre eller få hjelp til å velge rett modell. Våre forhandlere hjelper deg med alt du lurer på.

Finn nærmeste forhandler