Å ha en leasingbil

Vi er opptatt av at leasingforholdet ditt skal bli en positiv opplevelse, og vil derfor gi deg en oversikt over de forhold som er viktig å tenke på i leasingperioden.

På samme måte som når du eier bilen selv, vil skader og unormal slitasje også påvirke leasingbilens utseende, funksjon og andrehåndsverdi. Har du behandlet bilen normalt og tatt godt vare på den, vil du ikke få noe merkostnad for unormal slitasje ved tilbakelevering. 

Bruk av bilen
Vi anbefaler sterkt at du tar godt vare på bilen din, og at du behandler den som om den var din egen. Vask og poler bilen jevnlig utvendig, støvsug og vask bilen innvendig, skift vindusviskere med jevne mellomrom for å hindre slitasje på frontruten, og ta service på bilen i henhold til bilmodellens vedlikeholdsprogram.

Kollisjon/skader
Hvis det oppstår skader på bilen i løpet av kontraktsperioden, anbefaler vi at du reparerer den med en gang, og ikke venter til tilbakelevering. Dette for å redusere faren for eventuelle følgeskader og påkost. Husk å melde inn skade til ditt forsikringsselskap. Er flere parter involvert, fyll ut skadeskjema før du forlater skadestedet. Sørg for at reparasjonen foretas på et autorisert verksted.

Autopass
Er du avhengig av å passere bomringer, anbefaler vi deg å tegne en avtale med Autopass. Har du ikke autopassbrikke, vil vi få tilsendt regning for dine passeringer. Dette viderefakturerer vi deg, og legger på et administrasjonsgebyr. Selv om du har en leasingbil hvor vi står som eier, tegner du avtalen i ditt eget navn. For informasjon om tegning av avtale, se www.autopass.no.

Ha kontroll på kjørelengden
Når det inngås en leieavtale med oss settes det en avtalt kjørelengde som skal være tilpasset ditt kjøremønster. Ser du underveis at dette kommer til å avvike fra avtalen, anbefaler vi at du tar kontakt med vårt kundesenter og justerer avtalt kjørelengde slik at vi kan korrigere månedsleien din. Gjør du ikke dette underveis, men venter til innlevering av bilen, blir du belastet med et gitt beløp per kilometer over avtalt kjørelengde på sluttfakturaen.

Bestille ny bil
På alle nye biler må du beregne en viss leveringstid. Begynn derfor allerede å tenke på ny bil når det er igjen rundt seks måneder av din leasingavtale for å være sikker på at du kan kjøre ut i ny bil ved innlevering av den gamle.