Hva må du tenke på ved tilbakelevering av leasingbilen

Før innlevering finner sted mottar du et brev fra oss hvor vi anbefaler deg å ta en pretakst, for at du eventuelt kan utbedre skader eller gjøre småreperasjoner før innlevering.

Når leasingperioden er over, skal bilen leveres tilbake til den forhandleren du hentet bilen hos. I forbindelse med dette er det noen ting som er viktige og tenke på.

1. Bilen skal leveres tilbake med det utstyret den ble levert ut med. Dette dreier seg eksempelvis om antall nøkler, vinter-/sommerdekk, skiboks m.m., og er spesifisert nærmere i din leiekontrakt.

2. Husk å endre forsikringen på bilen. Det er du som har tegnet en forsikringsavtale på bilen direkte med ditt forsikingsselskap. Det betyr at det også er du som må si opp avtalen, eller videreføre den til neste bil. Vi kan dessverre ikke hjelpe deg med dette, da vi ikke har adgang til dine avtaler hos ditt forsikringsselskap.

3. Husk å endre din avtale med Autopass. Har du en bombrikke i bilen din, må du  si opp avtalen, eller endre til nytt reistreringsnummer direkte med Autopass. Vi kan dessverre ikke hjelpe deg med dette, da vi ikke har adgang til din avtaler hos Autopass.

4. Ved innlevering av bilen vil forhandleren gjøre følgende:

  1. De leser av kilometerstand på bilen og sender den inn til oss. Vi sjekker denne opp mot avtalt kjørelengde. Har du kjørt lenger enn avtalt vil du bli belastet med overkjørte kilometer (antall kilometer lenger enn avtalt kjørelengde) på sluttfakturaen.
  2. Forhandlerens takstmann går over bilen og sjekker den for unormal bruksslitasje. Dvs. de sjekker om bilen har skader utover det bransjen har satt som normal bruksslitasje - definert som unormal slitasje. Avdekkes unormal slitasje, faktureres du som leietaker kostnaden for dette. 

Kontakt din forhandler dersom du har spørsmål om tilbakelevering eller unormal slitasje.