Hva koster det meg å ha en firmabil?

Dersom du kjører en bil som er eid eller leaset av din arbeidsgiver, er dette å anse som en firmabil.

En firmabil er av Skatteetaten å anse som en fordel som normalt regnes som lønnsinntekt. Mange er imidlertid usikre på skattereglene for firmabil og hvordan dette beregnes. Denne artikkelen besvarer kanskje noen av de spørsmålene du kanskje har om firmabil.

Inntektspåslag
Kjører du firmabil gjøres der et påslag på din inntekt med utgangspunkt i bilens listepris. En bil med listepris opptil 303 900 kr gis et påslag på 30 prosent. Er listeprisen høyere gis den overskytende listeprisen et påslag på 20 prosent.

Eksempel 
I eksemplet tar vi utgangspunkt i en bil med listepris på kr 450 000, og at personen som disponerer bilen har en bruttoinntekt på kr 570 000. 

0 - 303 900 x 30%   91 170
303 900 - 450 000 x 20%   29 220
Sum inntektspåslag 120 390

Med en marginalskatt på 43,72 prosent gir det en skattebelastning pr mnd på kr 9 886,-. Du kan bruke vår firmabilkalkulator til å beregne din bil.

Elektriske biler
For el-bil blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 50 prosent av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av el-bil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 50 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og el-bil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 37,5 prosent av bilens listepris som ny.

Fradrag for eldre biler
Er bilen eldre enn tre år beregnes inntektspåslaget til 75 prosent av den opprinnelige listeprisen. Alderen på bilen regnes utfra hele kalenderår. Det betyr at om bilen du disponerer er registrert i 2016, så vil fradraget først gjøres gjeldende fra 1.1.2019. 

Yrkeskjøring over 40 000 km
Dersom en kjører mer enn 40 000 km år år, beregnes inntektspåslaget med 75 prosent av bilens listepris. En bil som i tillegg er eldre enn tre år vil få redusert listenpris med ytterligere 25 prosent. Din fordel vil da bli beregnet ut fra 56,25 prosent av den opprinnelige listeprisen.

Egen bil - kilometergodtgjørelse
Skattefri kilometergodtgjørelse basert på statens satser er: 

-  kr 3,50 uansett kjørelengde

Samme satser gjelder for elbil.

Skatteetaten.no - om firmabil

Skatteetaten.no - om kjøregodtgjørelse