Trafikkavgift

Hva er trafikkavgift til staten?

Trafikkavgift til staten er en ny avgift, som skal erstatte årsavgiften for kjøretøy. Forsikrings­selskapene vil bli pålagt å kreve inn den nye trafikkavgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy.

Trafikkavgiften vil gjelde alle kjøretøy med tillat totalvekt opptil 7 500 kg som skal ha ansvars­forsikring.

For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift. Denne avgiften skal fortsatt kreves inn av Skatteetaten, og du skal ikke betale trafikkavgift for slike kjøretøy.

Når blir den nye trafikkavgiften vedtatt?
Det er Stortinget som vedtar om avgiften skal innføres. Dette skjer sannsynligvis høsten 2016, i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Avgiften gjelder imidlertid først fra 2018.

Hvor mye skal jeg betale i trafikkavgift?
Stortinget vil fastsette beløp for trafikkavgift hvert år.  For 2016 er for eksempel årsavgiften (som vil bli erstattet av den nye trafikkavgiften) 3 135 kroner for bensinbiler og 445 kroner for el-biler.

Hvordan skal avgiften betales?
Du skal betale trafikkavgift til staten sammen med forsikringen. Betaler du forsikringen fordelt på månedlige beløp, skal du også gjøre dette med trafikkavgiften.

Når starter innkrevingen?
For 2017 skal du betale årsavgift på vanlig måte. For 2018 vil trafikkavgift til staten bli krevd inn etter hvert som vi sender faktura for forsikringer som løper inn i 2018.

Tidspunktet for første krav om trafikkavgift avhenger av når på året du har hovedforfall, og om du betaler forsikringen månedlig eller en gang i året:

  • Hvis du betaler forsikringen i månedlige beløp, vil trafikkavgift bli lagt til faktura fra desember 2017
  • Hvis du betaler forsikringen i ett årlig beløp, vil du betale trafikkavgift for deler av 2018 ved hovedforfall i 2017. Har du hovedforfall i januar/ tidlig februar 2017, vil du motta faktura med trafikkavgift så tidlig som i november 2016

Skal jeg betale trafikkavgift hvis jeg leaser kjøretøy?
Ja, du har selv tegnet og betalt forsikring for bilen. Da skal du betale trafikkavgift sammen med forsikringen på samme måte som om du hadde eid bilen selv.

Hva skal jeg betale hvis jeg kjøper et kjøretøy i (for eksempel) august 2017?
Hvis årsavgiften for 2017 allerede er betalt av tidligere eier, skal du betale trafikkavgift til staten fra og med 2018, sammen med din obligatoriske ansvarsforsikring.

Hva skal jeg betale hvis jeg leaser et kjøretøy i (for eksempel) august 2017?
Da blir du belastet for halv årsavgift, for så å gå over til å betale trafikkavgift til staten fra og med 2018, sammen med din obligatoriske ansvarsforsikring.

Hva skjer om jeg har solgt et kjøretøy?
Hvis du har solgt et kjøretøy og levert melding om eierskifte til Statens vegvesen, trenger du ikke lenger forsikring. Da skal du heller ikke betale trafikkavgift til staten. Du bør derfor sjekke at forsikringen din er sagt opp etter den dagen du solgte kjøretøyet.

NB: Ny eier må kjøpe forsikring og betale trafikkavgift for kjøretøyet.

Mer om melding om eierskifte
På samme måte som i dag, er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskifte til Statens vegvesen. Hvis salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, eller hvis den ikke blir levert, vil du fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet og alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til deg.

Hva skjer hvis jeg bytter forsikringsselskap?
Trafikkavgiften til staten vil følge forsikringsforholdet. Bytter du selskap, vil både avgiften og forsikringen stoppe hos det gamle selskapet, og begynne å løpe hos det nye.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler trafikkavgiften?
Hvis du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkavgiften, vil vi sende purringer, si opp forsikringen og sende kravet til inkasso. Bilen vil bli avskiltet hvis politiet kontrollerer den.

Når på året endres avgiftsbeløpet?
Hvis forsikringen har hovedforfall 1. mars eller senere, vil trafikkavgiften som du betaler fra denne datoen være med ny sats for dette året. Hvis forsikringen har hovedforfall før 1. mars, betaler du fjorårets sats.

Jeg har fått feil avgiftsbeløp fordi kjøretøyet mitt er registrert i feil kategori – hva gjør jeg?
Forsikringsselskapene baserer innkrevingen av trafikkavgift på opplysninger registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er Statens Vegvesen som vedlikeholder disse opplysningene.

Hvis du ikke er enig i hvilken kategori kjøretøyet befinner seg i (for eksempel hvis det ikke er registrert at dieselbilen din har fabrikkmontert partikkelfilter), må du henvende deg til Statens Vegvesen