Endring av avtalt kjørelengde

Jeg har mottatt brev fra dere og ser at jeg kommer til å kjøre lenger enn avtalt kilometer. Hva bør jeg gjøre?

Send oss en epost på kundeservice@vwfs.no hvor du oppgir reg.nr, nåværende avtalte kjørelengde og din nye, ønskede kjørelengde. Vi vil ta en vurdering og sende det et tilbud med eventuell ny månedsleie per e-post. Om du ønsker endringen vil det påløpe et endringsgebyr.