Endring av avtalt kjørelengde

Jeg har mottatt brev fra dere og ser at jeg kommer til å kjøre lenger enn avtalt kilometer. Hva bør jeg gjøre?

Send inn skjema til oss og informer om ny, ønsket kilometerlengde. Vi vil ta en vurdering og sende det et tilbud med eventuell ny månedsleie per e-post. Om du ønsker endringen vil det påløpe et endringsgebyr.