Bom og forelegg

Bompassering
Dette er et behandlingsgebyr vi tar ved viderefakturering av bomfaktura/purring. Vi betaler bomfakturaen og fakturerer leasingtaker med et behandlingsgebyr. Dette i henhold til vilkårene i kontrakten. Skaff autopass brikke og unngå ekstra gebyrer. 

Forelegg og parkeringsgebyr
Betaler du opprinnelig ilagt forelegg/parkeringsgebyr, unngår du betalingspåminnelsen. Vi betaler betalingspåminnelsen og viderefakturer leasingtaker med behandlingsgebyr i henhold til vilkårene i kontrakten.

Jeg har mottatt en faktura for bompassering/bot og vil gjerne ha originalfakturaen/underbilaget.
Send oss en e-post med fakturanummeret fra oss, så sender vi deg en kopi av originalfakturaen fra bomselskapet på mail.

Hvor kan jeg lese mer om autopass?
For mer informasjon om autopass, se www.autopass.no.

Vi oppfordrer alle våre kunder til å ha autopassbrikke i bilen. Dette for å unngå ekstra gebyrer. Husk å åpne opp for at bombrikkeabonnement gjelder alle autopassstasjoner i hele landet.